Enhansment

for a change...                                  

Ook toe aan Enhansment?

Enhansment Consultancy kan de volgende diensten leveren:

  1. Change manager: agile leader
  2. Programma management

Enhansment is gespecialiseerd in het leiding geven aan verandering in een dynamische omgeving. Dit kan zijn als lijn manager in een change organisatie of als programmamanager. In beide gevallen heeft een scrum/agile werkwijze de voorkeur omdat dat leidt tot gedragen en goed doordachte oplossingen.

Enhansment heeft in de persoon van Hans Heijnen veel ervaring in het leiden van strategische en tijd kritische verandertrajecten in de zakelijke dienstverlening en dan met name bij banken en woningcorporaties. Projecten en programma's waarbij business, IT en organisatie aan verandering onderhevig zijn en dringend behoefte aan 'enhansment' hebben. Hoe hoger de druk, des te groter is de toegevoegde waarde van een ervaren en daadkrachtige change manager als Hans Heijnen.

Enhansment is aangesloten bij Allios. Hierdoor heeft Enhansment toegang tot de kennis en het netwerk van tientallen project management professionals en consultants die eveneens gespecialiseerd zijn in veranderprojecten in de zakelijke dienstverlening.

Enhansment is sponsor van het Ondernemers voor Ondernemers-netwerk van Oxfam Novib.